WPRB ANATEX inż. Anatol Chomczyk
 

O firmie

Aktualności

Realizacje

Obiekty sakralne

Obiekty służby zdrowia i opieki społecznej

Obiekty administracyjne i użytecznści publicznej

Obiekty przemysłowe i produkcyjne

Obiekty zabytkowe

Obiekty oświatowe i sportowe

Obiekty specjalne

Park maszynowy

Referencje

Certyfikaty

Polityki firmy

Nagrody i wyróżnienia

Kariera

KontaktAnatex - pewność budowania


MODERNIZACJA SZPITALA ONKOLOGICZNEGO
BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. M. SKŁODOWSKIEJ – CURIE
UL. OGRODOWA 12; 15-027 BIAŁYSTOK

 
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ŁÓZKOWYCH SZPITALA ONKOLOGICZNEGO W BIAŁYMSTOKU ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU.
 
Termomodernizacja:  1.254.064,12 netto
Roboty remontowo-budowlane:  3.594.534,62 netto
 

Termomodernizacja:
-od 22.03.2010 do 30.10.2010
Roboty remontowo-budowlane
-od 22.03.2010 do 30.06.2010
I etap do 30.12.2010.

 

 1.Roboty remontowo-budowlane.
Przedmiotem realizacji jest przebudowa pomieszczeń oddziałów łóżkowych Szpitala Onkologicznego w Białymstoku.
Prace budowlane polegać będą na budowie indywidualnych łazienek przy każdym pokoju łóżkowym i remoncie pozostałych pomieszczeń z dostosowaniem do obowiązujących przepisów.
W budynku wymienia się wewnętrzną stolarkę drzwiową, parapety okienne, posadzki, dźwigi towarowo -osobowe. W pomieszczeniach projektuje się klimatyzację oraz wydziela się pożarowo klatki schodowe.
Zmiany w układzie technologiczno - funkcjonalnym na parterze, I, II, III piętrze.
Dostosowanie klatek schodowych do przepisów p-poż.
Przedmiotowy budynek składa się z 6 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemnej, a stanowi oddziały łóżkowe B.C.O w Białymstoku.
Parter - oddział brachyterapii - 20 łóżek dla pacjentów.
I piętro - oddział ginekologii onkologicznej - 16 łóżek dla pacjentów.
II piętro - oddział radioterapii - 20 łóżek dla pacjentów – do realizacji.
III piętro - oddział radioterapii II - 24 łóżka dla pacjentów – do realizacji.
VI piętro - pomieszczenia techniczne /maszynownia dźwigu/.
We wszystkich pokojach łóżkowych wykonuje się klimatyzację i indywidualne łazienki.
Wszystkie oddziały wyposaża się w niezbędne pomieszczenia techniczne i sanitarne, pokoje
zabiegowe, pobytu dziennego, kuchenkę oddziałową, pokój pielęgniarski i pielęgniarki
oddziałowej oraz pokój lekarzy i ordynatora. W powyższych pokojach wykonuje się również
klimatyzację.
Projektowane instalacje:
-instalacja oświetlenia ogólnego rezerwowana i nierezerwowana
-instalacja oświetlenia zewnętrznego instalowanego na ścianach budynku
-instalacja lamp bakteriobójczych
-instalacja lamp bezcieniowych
-instalacja zestawów przy łóżkowych
-instalacja sygnalizacji przyzywowej
-instalacja oddymiania klatek schodowych
-instalacja odgromowa
-instalacja strukturalna - sieć logiczna i telekomunikacyjna
-instalacja RTV
-instalacja wentylacji mechanicznej z klimatyzacją
-instalacja gazów medycznych.
Do budynku zapewnia się dostęp osobom niepełnosprawnym bezpośrednio z poziomu terenu. Oddziały łóżkowe wyposażone są w łazienki dla osób niepełnosprawnych.
 2.Termomodernizacja.
Termomodernizacja budynku wszystkich części obiektu obejmuje: docieplenie ścian, ścian  piwnicznych i stropodachów (z miejscowym wykonaniem nowych pokryć dachowych), wymianę okien i drzwi zewnętrznych niespełniających wymagań normowych, likwidację przegród z kształtek szklanych, usprawnienie  wentylacji  grawitacyjnej   w  pomieszczeniach  -  wprowadzenie nawiewników i wywiewników. Ponadto wprowadza   się   rozwiązania  chroniące   przed   słońcem   poprzez  naklejenie na  oknach   folii termoizolacyjnej zewnętrznej i stosuje się aluminiowe żaluzje przeciwsłoneczne.

Powyższe informacje zostały opracowane na podstawie projektów dotyczących realizacji inwestycji BUDYNEK BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII IM.M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE
15-027 Białystok ul. Ogrodowa 12 opracowanego przez :
- Zespół projektowy BPBBO ,,Miastoprojekt- Białystok" 15-404 Białystok; ul. Młynowa 21
- Zespół projektowy Atelier ZETTA ul. Suraska2/11;15-422 Białystok

   
Pow. netto - 1943.48m2
Pow. użytkowa - 1268.45m2
Kubatura - 64128.00m3
 
do wglądu
Copyright © 2010 ANATEX. Wszelkie prawa zastrzeżone.