WPRB ANATEX inż. Anatol Chomczyk
 

O firmie

Aktualności

Realizacje

Obiekty sakralne

Obiekty służby zdrowia i opieki społecznej

Obiekty administracyjne i użytecznści publicznej

Obiekty przemysłowe i produkcyjne

Obiekty zabytkowe

Obiekty oświatowe i sportowe

Obiekty specjalne

Park maszynowy

Referencje

Certyfikaty

Polityki firmy

Nagrody i wyróżnienia

Kariera

KontaktAnatex - pewność budowania


PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W CHOROSZCZY
SAMODZIELNY PUBLICZNY PSYCHIATRYCZNY ZOZ IM. DR. DERESZA W CHOROSZCZY, PL. Z. BRODOWICZA 1 

 
BUDYNEK NR 45 – PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ I DOSTOSOWANIEM BUDYNKU NA POTRZEBY ODDZIAŁU TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU MĘŻCZYZN SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W CHOROSZCZY
 
WARTOŚĆ INWESTYCJI 1 700 000, 00 PLN BRUTTO
 

MAJ 2010 – GRUDZIEŃ 2010

 

Przedmiot inwestycji obejmuje swoim zakresem realizację następujących elementów:
-  dobudowa szybu windowego z przedsionkiem
-  przebudowa sanitariatów oraz łazienek
-  zamurowanie zbędnych otworów okiennych i drzwiowych
-  wykonanie ścianek działowych
-  poszerzenie otworów drzwiowych
-  naprawa podłoża, wyrównanie do jednego poziomu, wymiana posadzek
-  wymiana pozostałej stolarki okiennej i drzwiowej (na części parteru)
-  naprawa tynków z wykonaniem gładzi gipsowej i malowaniem
-  wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej
-  wykonanie dodatkowych przewodów wentylacji grawitacyjnej
-  wykonanie okładzin ścian i sufitów podwieszonych (w wybranych pomieszczeniach)
-  wymiana instalacji wod-kan i elektrycznych (wg proj. branżowych)
-  wymiana obróbek blacharskich
W celu dostosowania obiektu do przepisów p.poż zaprojektowano poszerzenie biegów klatki schodowej poprzez zamontowanie nowych balustrad w „duszy” klatki schodowej, wymianę wszystkich drzwi na klatce schodowej na drzwi o odporności ogniowej EI 60 oraz zainstalowanie klap dymowych w dachu nad  klatkami schodowymi.
Zamierzeniem docelowym  jest przystosowanie całego budynku do potrzeb oddziału leczniczo-terapeutycznego uzależnień od alkoholu mężczyzn (terapie indywidualne, terapie grupowe, relaksacyjne i ruchowe).

Obiekt podzielono funkcjonalnie:
- na parterze usytuowane są sale terapeutyczne: terapii indywidualnej i terapii grupowej oraz WC pacjentów i pracowników. W chwili obecnej oddział dysponuje czteroma salami, docelowo po przeniesieniu apteki szpitalnej (do innego budynku) na parterze łącznie funkcjonować będzie 11 sal terapeutycznych, pokój terapeutów, pok. socjalny, pokój odwiedzających oraz wc personelu i pom. porządkowo-gospodarcze 
- na I piętrze usytuowane są: pokoje pacjentów cztero- i pięciołóżkowe oraz pokój z łazienką dla osób niepełnosprawnych, sekretariat, gabinet ordynatora, pokój lekarzy, pokój terapeutów, pokój socjalny, gabinet diagnostyczno-zabiegowy i punkt pielęgniarski z pok. przygotowania pielęgniarskiego, sala terapii indywidualnej, kuchenka oddziałowa z jadalnią, pomieszczenia sanitarne pacjentów (WC i łazienka), wc personelu oraz pom. porząd., brudownik, mag. pościeli
- na II piętrze zaprojektowano 10 pokoi czterołóżkowych, 1 pokój pięciołóżkowy i 1 pokój  dwułóżkowy oraz sanitariat i łazienkę pacjentów, dyżurkę, gabinet lekarski, salę terapii indywidualnej, szatnię pracowników z łazienką oraz pom. gospodarcze: brudownik, pom. porządkowe., mag. pościeli
Docelowo (po uzyskaniu pomieszczeń po aptece) oddział będzie mógł jednocześnie hospitalizować 66 pacjentów.
Istniejący budynek, III kondygnacyjny o funkcji leczniczo-terapeutycznej jest dostępny dla osób niepełnosprawnych tylko w zakresie pomieszczeń na parterze. W celu dostosowania budynku do obowiązujących przepisów zaprojektowano dobudowę dźwigu osobowego typu szpitalnego, który będzie obsługiwał komunikacyjnie pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach. Ponadto drzwi wejściowe do budynku i pozostałych pomieszczeń pozbawione są progów i posiadają  szerokość umożliwiającą swobodny przejazd wózka.
W związku z dostosowaniem budynku do funkcji terapeutyczno – leczniczej zostaną zmodernizowane instalacje :
- wodno – kanalizacyjne
- p.poż. hydrantowa
- centralnego ogrzewania
- wentylacji wywiewnej
-oświetlenia ogólnego
-oświetlenia miejscowego
-oświetlenia administracyjno-nocnego
-oświetlenia nocnego
-oświetlenia ewakuacyjnego
-zasilająca 24V
-wentylatorów pomieszczeń sanitarnych
-gniazd wtykowych 1-faz.
-siłowa
-sterowania i sygnalizacji
-ochrony od porażeń
-połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych
-uziemień ekwipotencjalnych
- telefoniczne
-przystosowanie do instalacji TV
-odgromowa.

   
Dane użytkowe budynku
Powierzchnia  zabudowy                 -   692.58 m2
w tym                              rozbudowy   -    19.58 m2
Powierzchnia użytkowa                   - 1673.38 m2
Kubatura                                           - 9418.00 m3
w tym                             rozbudowy   -   232.00 m3
 
  Powyższe informacje zostały opracowane na podstawie projektów dotyczących realizacji inwestycji BUDYNEK NR 45 – przebudowa z rozbudową i dostosowaniem budynku na potrzeby oddziału terapii uzależnienia od alkoholu mężczyzn Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy, Pl. Z. Brodowicza 1; Działka nr ew. gr. 101/26, opracowanego przez AGJO ARCH Pracownia Projektowa Czarnowicz, Aleja Tysiąclecia P.P.4 lok.318 15-111 Białystok
Copyright © 2010 ANATEX. Wszelkie prawa zastrzeżone.