WPRB ANATEX inż. Anatol Chomczyk
 

O firmie

Aktualności

Realizacje

Obiekty sakralne

Obiekty służby zdrowia i opieki społecznej

Obiekty administracyjne i użytecznści publicznej

Obiekty przemysłowe i produkcyjne

Obiekty zabytkowe

Obiekty oświatowe i sportowe

Obiekty specjalne

Park maszynowy

Referencje

Certyfikaty

Polityki firmy

Nagrody i wyróżnienia

Kariera

KontaktAnatex - pewność budowania


TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU NR 48A SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W CHOROSZCZYSamodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy, Pl. Z. Brodowicza 1

Termomodernizacja i przebudowa parteru budynku nr 48A z dostosowaniem do potrzeb zakładu opiekuńczo- leczniczego z rehabilitacją psychiatryczną  Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy


Prace związane z wykonaniem inwestycji polegają na termoizolacji obiektu oraz przeprowadzeniu robót:

-rozbiórkowych i przygotowawczych

-budowlanych wewnętrznych

 I. Roboty budowlane wewnętrzne obejmują:

- w zakresie ścian- wykonanie filarków międzyokiennych i zamurowanie otworów w istniejących ścianach zewnętrznych; wykonanie ścianek działowych (lekkie, gipsowo-kartonowe, na stelażu stalowym, płyta GKB 2x12,5mm z każdej strony-łącznie 4x12.5mm- do pełnej wysokości pomieszczenia, wypełnione wełną mineralną 50kg/m3);w pomieszczeniach wilgotnych i sanitarnych ściany zostają wykonane z wodoodpornych, wypełnionych wełną mineralną  50 kg/m3, płyt GKBI 2x12.5 mm z obydwu stron; przestrzeń w przedsionkach, które zostają wykończone ceramiką do wysokości 2.20 m, wypełniona zostaje również wełną mineralną 50 kg/m3. We wszystkich pomieszczeniach zostają wykonywane okładziny ścian w formie fartuchów z glazury o wysokości minimalnej 1.6 i długości min. 0,60 cm poza lico umywalki albo zlewozmywaka

-wymianę podłóg polegającą na- naprawie szlichty i wykonaniu warstwy samopoziomującej gr. ok. 2 cm pod wykładziny z PCV. W pomieszczeniach mokrych tj., ubikacjach, łazienkach, brudownikach, kuchni i pomieszczeniach porządkowych w warstwie posadzkowej na istniejącym podłożu betonowym zostają ułożone: folia PE gr. 3mm lub papa termozgrzewalna z wywinięciem na ścianę na wysokość 15 cm, szlichta betonowa marki B25 o grubości min. 40 mm, folia polietylenowa o gr. min. 0.1 mm (izolacja technologiczna). Podkład betonowy pod posadzki oraz posadzki zostają zdylatowane po obwodzie ścian styropianem o grubości 2 cm. Posadzki w gabinecie zabiegowym, jadalni, pokoju pacjentów, korytarzu zostają pokryte wykładziną PCV. Połączenie ścian z podłogami zostaje wykonane w sposób bezspoinowy z wyoblowaniem r=6cm, umożliwiające jego mycie i dezynfekcję. Natomiast posadzki w kuchence, łazience, wc, brudownikach, pomieszczeniach porządkowych zostają pokryte gresem antypoślizgowym.

-prace w zakresie wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń. Jako nawiew w pomieszczeniach z oknem zostają zamontowane w górze ram okiennych nawiewniki higrosterowane. W łazienkach, ubikacjach, wc, pom. porządk., magazynkach i kuchni- wentylacja wspomagana mechanicznie wentylatorami typu łazienkowego uruchamianymi z włączeniem światła lub ręcznie. W pomieszczeniach bez okien zostaje zamontowany wentylator EDM 200 EC Verture Industries z czujnikiem światła, w łazience i ubikacjach- wentylator EDM 200 CH Verture Industries z czujnikiem wilgotności, natomiast w sali terapii grupowej, palarni, kuchni, jadalni- wentylator EDM 200 CT Verture Industries z wyłącznikiem ręcznym. Piony wentylacyjne zostają wyprowadzone ponad dach, zabezpieczone osłoną, omurowane ponad dachem cegłą gr. 12 cm, pokryte pięciocentymetrową warstwą styropianu, tynkiem cienkowarstwowym, dodatkowo zabezpieczone środkiem hydrofobowym. Piony wentylacyjne- podobnie jak wod- kan i c.o.- zostają wykonane z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym wypełnionym wełną mineralną

-w zakresie stolarki- wykonanie okien i drzwi zewnętrznych PCV z szybą zespoloną o współczynniku U=1.40 W/m2K koloru białego, szklone szkłem bezpiecznym klasy min. P2;drzwi do pomieszczeń pełne płycinowe wzmocnione; naświetla nad drzwiami drewniane jednoszybowe. Wysokość drzwi w świetle ośnieżnicy- min. 2 m, szerokość skrzydła otwieranego zasadniczego- min. 90 cm w świetle ośnieżnicy.

Dodatkowo prace obejmują: przeszlifowanie- z wyjątkiem parapetów znajdujących się w gabinecie diagnostyczno- zabiegowym, kuchni i pomieszczeniach sanitarnych, które zostaja zdemontowane lub przycięte równo ze ścianą- oraz obłożenie glazurą istniejących parapetów; wykonanie listw odbojowych z płyty meblowej laminowanej brzegowanej listwą aluminiową, które zostają montowane na korytarzu, w pokojach pacjentów, jadalni, salach terapeutycznych na wysokość ok. 60 cm i szerokość ok. 30 cm

W obiekcie zostają przebudowywane również instalacje sanitarne i elektryczne. Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej polega na: demontażu zbędnych przyborów wraz z podejściami, wykonaniu nowych odcinków leżaków kanalizacyjnych, nowych pionów i podejść oraz poziomych przewodów odpowietrzających. Natomiast przebudowa instalacji wodociągowej polega na : demontażu podejśc pod istniejące przybory, wykonaniu głównego leżaka wody ciepłej i cyrkulacyjnej w istniejącym kanale podpodłogowym oraz podejść pod przybory w warstwach podłogowych i ściennych. W zakresie instalacji hydrantowej przeciw pożarowej zostają zdemontowane istniejące hydranty wraz z podejściami, a w ich miejsce zamontowane nowe HP25, z kolei w zakresie instalacji c.o. wykonywane są roboty dostosowujące  instalację do nowego układu funkcjonalnego- demontaż zbędnych grzejników z podejściami, montaż grzejników pozyskanych z demontażu. W zakresie instalacji elektrycznych- istniejąca tablica oraz instalacje odbiorcze związane z modernizowanymi pomieszczeniami zostają zdemontowane. Zostają wykonywane następujące ins. elektryczne- oświetlenia: ogólnego, miejscowego, administracyjno-nocnego, nocnego, ewakuacyjnego, zasilająca 24V, wentylatorów pomieszczeń sanitarnych, gniazd wtykowych 1-faz.,siłowa, sterowania i sygnalizacji, ochrony od porażeń, połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych, uziemień ekwipotencjalnych, ins. telefoniczne i przystosowanie do instalacjj TV

 II. Termoizolacja budynku polega na: ociepleniu ścian zewnętrznych, stropodachu, ścian fundamentowych (pod i nad gruntem), wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Dodatkowy zakres prac wynikający z powyższego polega m.in na: skuciu spękanych, odstających tynków i warstw farb elewacyjnych na ok. 20% elewacji, wymianie wszystkich obróbek blacharskich na poziomie dachu oraz okien i drzwi na poziomie parteru.

Powyższe informacje zostały opracowane na podstawie projektów dotyczących realizacji inwestycji BUDYNEK NR 48A- termomodernizacja i przebudowa parteru budynku z dostosowaniem do potrzeb zakładu opiekuńczo- leczniczego z rehabilitacją psychiatryczną Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy opracowanego przez AGJO ARCH Pracownia Projektowa Czarnowicz, 15- 111 Białystok, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4, lok. 318

Powierzchnia użytkowa obiektu (parter): 632,16 m2
Kubatura obiektu: 2240,00 m3
do wglądu
Copyright © 2010 ANATEX. Wszelkie prawa zastrzeżone.