WPRB ANATEX inż. Anatol Chomczyk
 

O firmie

Aktualności

Realizacje

Park maszynowy

Referencje

Certyfikaty

Polityki firmy

Nagrody i wyróżnienia

Kariera

KontaktAnatex - pewność budowania


Budowa budynku A Szpitala Wojewódzkiego w ŁomżySzpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego
11,18-404 Łomża


Wykonanie robót budowlano - instalacyjnych w budynku A Szpitala Wojewódzkiego w Łomży  związanych z  wyposażeniem budynku A w urządzenia zapobiegające zadymianiu klatek schodowych oraz zabezpieczające przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych

1 930 827,56 zł brutto

06.2014 – 11.2014


Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: dostawę, montaż i uruchomienie  urządzeń związanych z  wyposażeniem  budynku A w urządzenia  zapobiegające zadymieniu klatek  schodowych oraz zabezpieczające przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych.

Przedmiot zamówienia obejmuje: 
- montaż podstaw pod wentylatory,
- montaż rozdzielni elektrycznych do zasilania urządzeń,
- układanie kabli, przewodów,
- montaż  wentylatorów oddymiających  oraz napowietrzających,
- montaż kanałów wentylacyjnych o odpowiedniej odporności ogniowej,
- montaż  wyposażenia,
- montaż tablic  sterująco-sygnalizacyjnych  dla potrzeb monitoringu  zainstalowanych urządzeń,  
- montaż kratek wentylacyjnych, 
- obudowa kanałów wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych  wraz z malowaniem,
- wykonanie przekuć /przejść  przez  stropy i ściany wraz z wykonaniem przejść  pożarowych,
- pomiary pomontażowe  wykonanej instalacji,
- szkolenia  z obsługi zamontowanej instalacji. 
 
W zakresie  robót budowlano-instalacyjnych wchodzą:
a)  roboty  konstrukcyjno - budowlane,
b)  instalacje wentylacji mechanicznej,
c)  instalacje komputerowe LAN,
d)  instalacje SAP, 
e)  instalacje elektryczne,
f)  roboty wykończeniowe.

Powyższe informacje zostały opracowane na podstawie projektów dotyczących adaptacji istniejących pomieszczeń w budynku Szpitala Wojewódzkiego w Łomży opracowanych przez TERMOPROJEKT ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań.
do wglądu

 

 

Copyright © 2010 ANATEX. Wszelkie prawa zastrzeżone.