WPRB ANATEX inż. Anatol Chomczyk
 

O firmie

Aktualności

Realizacje

Park maszynowy

Referencje

Certyfikaty

Polityki firmy

Nagrody i wyróżnienia

KontaktAnatex - pewność budowania


Certyfika AQAP 2120:2009
Kontakt

ANATEX Sp. z o.o.
Ul. Handlowa 6G
15-399 Białystok
Tel. 085 7481 170
Fax. 085 7481 171

REGON: 200406262
NIP: 542-318-91-19, nr KRS: 0000371574
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 3.005.000 zł.

 SEKRETARIAT ANATEX Sp. z. o.o.
  tel. 85 7481 170
  fax. 85 7481 171
  e-mail: biuro@anatex.pl


DYREKTOR TECHNICZNY
   - mgr inż. Piotr Chomczyk
     e-mail: pchomczyk@anatex.pl

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI I KADR
   - Główny Księgowy mgr inż. Sylwia Antoniuk
     tel. 85 7481 147
     e-mail: santoniuk@anatex.pl   - Specjalista ds. Kadr i Płac mgr Barbara Zdanowska
     tel. 85 7481 149
     e-mail: bzdanowska@anatex.pl


DZIAŁ PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI
   - Kierownik Działu mgr inż. Agnieszka Chyża
     tel. 85 7481163
     e-mail: achyza@anatex.pl

DZIAŁ ZAKUPÓW

 

- Kierownik Działu Zakupów - Paulina Szmurło

     tel. kom. 608 514 977
     tel. 85 7481 167
     fax. 085 7481 177
     e-mail: pszmurlo@anatex.pl  

 

- Specjalista ds. zakupów - Piotr Snop

     tel. kom. 664 113 386
     tel. 85 7481 175
     fax. 085 7481 177
     e-mail: psnop@anatex.pl

 

DZIAŁ LOGISTYKI
   - Kierownik Logistyki - Michał Kalinowski
     tel. 85 7481 155
     e-mail: mkalinowski@anatex.pl

DZIAŁ TECHNIKI SPECJALNEJ   
   tel. 85 7481 146

STARSZY SPECJALISTA DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
   - Jolanta Cudowska
     e-mail: jcudowska@anatex.pl

 

SEKRETARIAT WPRB ANATEX inż. Anatol Chomczyk
  tel. 85 7481 140
  fax. 85 7481 141
  e-mail: biuro@anatex.pl

WŁAŚCICIEL
   - inż. Anatol Chomczyk
     e-mail: achomczyk@anatex.pl

 

Copyright © 2010 ANATEX. Wszelkie prawa zastrzeżone.