WPRB ANATEX inż. Anatol Chomczyk
 

O firmie

Aktualności

Realizacje

Park maszynowy

Referencje

Certyfikaty

Polityki firmy

Nagrody i wyróżnienia

Kariera

KontaktAnatex - pewność budowania


Budowa budynku Centrum Naukowo – Badawczego Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w HajnówcePolitechnika Białostocka,
ul. Wiejska 45A,
15-351 Białystok


Budowa budynku Centrum Naukowo – Badawczego Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce w Ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 Osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Działanie I.3 Wspieranie Innowacji

4 399 710,00 zł brutto

08.2014 – 04.2015


Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku w zakresie budowy Centrum Naukowo – Badawczego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej i robót z  tym  związanych  na  działce położonej  w  Hajnówce  przy  ul.  J.  Piłsudskiego  1  wraz  z  niezbędną infrastrukturą  techniczną oraz  projektowaną  rozbiórką  istniejącej  części budynku. Celem podstawowym projektu jest
budowa  zaplecza  badawczego  do  prowadzenia  ciągłych  badań naukowych  na  terenie  Zamiejscowego  Wydziału  Leśnego  Politechniki Białostockiej  w  Hajnówce. 
W  ramach  projektu  planowane  jest  stworzenie  od  podstaw  czterech pracowni  badawczych  –  służących  wyłącznie  prowadzeniu  badań naukowych przez pracowników Politechniki Białostockiej: laboratorium fotodetekcji i komputerowej analizy obrazu, entomologii , ubocznych produktów leśnych, monitoringu środowiska leśnego  oraz genetyczne środowiska leśnego.
Projektowany  budynek  zostanie  dostosowany  do  norm  budownictwa pasywnego  i  zero  energetycznego.  Jako  alternatywne  źródła  energii wykorzystane zostaną: 
1.  kolektory słoneczne,
2.  ogniwa fotowoltaiczne,
3.  pompy ciepła z parownikiem gruntowym,
4.  systemu  wentylacji  z  rekuperatorem  i  odzyskiem  ciepła,
5. nowoczesne  urządzenia  do  przetwarzania  w  okresie letnim  ciepła  z kolektorów  słonecznych  na  wodę  lodową  potrzebną  do wykorzystania  w  instalacjach  chłodzenia  oraz  klimatyzacji zapewniających komfort pracy i użytkowania budynku. 

Budynek  wyposażony  zostanie  w  termoizolację  oraz  specjalną  stolarkę okienną warunkującą minimalizację strat cieplnych i charakterystyczną dla budownictwa  pasywnego.  Dotyczy  to  również  ukształtowania  bryły budynku  oraz  umieszczenia  powierzchni  przeszklonych.   

 

Powyższe informacje zostały opracowane na podstawie projektów dotyczących Budowy Budynku Centrum Naukowo – Badawczego Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Działanie I.3. Wspieranie Innowacji opracowanych przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjne KELVIN Sp. z o.o. ul. Piękna 13, 85-303 Bydgoszcz.Powierzchnia zabudowy budynku projektowanego – 480,00 m2
Powierzchnia użytkowa – 1 060,40 m2
Kubatura budynku projektowanego – 4 490,00 m3

do wglądu

 

 

Copyright © 2010 ANATEX. Wszelkie prawa zastrzeżone.