WPRB ANATEX inż. Anatol Chomczyk
 

O firmie

Aktualności

Realizacje

Obiekty sakralne

Obiekty służby zdrowia i opieki społecznej

Obiekty administracyjne i użytecznści publicznej

Obiekty przemysłowe i produkcyjne

Obiekty zabytkowe

Obiekty oświatowe i sportowe

Obiekty specjalne

Park maszynowy

Referencje

Certyfikaty

Polityki firmy

Nagrody i wyróżnienia

Kariera

KontaktAnatex - pewność budowania


BUDOWA BUDYNKU CENTRALNEJ IZBY PRZYJĘĆ Z ODDZIAŁEM NEUROLOGII
SAMODZIELNY PUBLICZNY PSYCHIATRYCZNY ZOZ IM. DR. DERESZA W CHOROSZCZY, PL. Z. BRODOWICZA 1

 
BUDOWA BUDYNKU CENTRALNEJ IZBY PRZYJĘĆ Z ODDZIAŁEM NEUROLOGII.
 
WARTOŚĆ INWESTYCJI 6 473 681,16 PLN BRUTTO
 

Styczeń  2010 – październik 2010

 

Realizowany budynek w zabudowie plombowej, II kondygnacyjny częściowo podpiwniczony o zwartej bryle o wym. 33.36mx50.49mx8.80m wypełniający przestrzeń pomiędzy dwoma budynkami szpitalnymi, pełniący funkcję centralną Szpitala i funkcję łącznika pomiędzy dwoma budynkami. Budynek realizowany będzie w technologii tradycyjnej. Konstrukcję główną budynku stanowią ściany zewnętrzne, żelbetowe słupy, podciągi i stropy płytowe. Ściany zewnętrzne warstwowe murowane z bloczków wap-piask i ocieplone styropianem, klatki schodowe i szyby wind żelbetowe, dach-stropodach nie wentylowany.
Realizowany budynek usytuowany pomiędzy budynkami będzie tworzył z tymi budynkami zwartą zabudowę, pierzeję wzdłuż wewnętrznej drogi szpitala, do której po obu jej stronach przylegają inne budynku o funkcji terapeutyczno-leczniczej. Obsługę komunikacyjną zaprojektowano od strony wewnętrznej drogi w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej izby przyjęć oraz od zaplecza projektowanym podjazdem zakończonym placem. Budynek na wszystkich kondygn. połączony będzie funkcjonalnie z przyległymi budynkami. Na parterze zaprojektowano Centralną Izbę Przyjęć z zadaszonym podjazdem na dwie karetki i dwoma oddzielnymi wejściami (dla pacjentów indywidualnych i przywiezionych środkami transportu sanitarnego) zakończonymi holami - poczekalniami ze wspólną rejestracją. W holu głównym-poczekalni zaprojektowano windę osobową typu szpitalnego (obsługującą dwa budynki), szatnię pacjentów z punktem ochrony, miejsce na wózki,
zespół ogólnodostępnych sanitariatów (D,M,N) oraz rejestrację. Przy wejściu z podjazdem dla karetek zaprojektowano hol przyjęcia pacjenta połączony z rejestracją i korytarzem prowadzącym do obszaru obserwacji. W bezpośrednim sąsiedztwie zaprojektowano obszar obserwacji (pacjentów pobudzonych) z gabinetem badań lekarskich, gabinetem diagn.- zabieg. i pokojem obserwacji (izolatką z łazienką i śluzą). Do obszaru obserwacji (usytuowanego po przeciwnej stronie bud.) z 4-ro stanowiskową salą obserwacji i gab. lekarskim prowadzi korytarz, wzdłuż którego usytuowane są pomieszczenia pomocnicze: szatnie personelu z łazienkami (dwóch oddziałów), przebieralnię pacjentów z łazienką i pom. depozytu. oraz pom. porządkowe i magazynowe. Na parterze w wydzielonym korytarzu zaprojektowano dwie windy; szpitalną i towarowo-osobową, ktore będą obsługiwały dwa budynki. Na I piętrze zaprojektowano 50-cio łóżkowy oddział neurologii z rehabilitacją składający się z:
- cz. łóżkowej - 13 pokoi chorych z łazienkami (4 i 5 łóżkowe)
- cz. leczniczej - gabinetów badań lekarskich i gabinetu badań EEG, gabinetu diagn-zabieg. pkt. pielęgn. pracowni rehabilitacyjnej z salami: kinezoterapii, światło i elektrolecznictwa .
- cz. pomocniczej – kuchenki oddziałowej, pom. porządkowe, magazynki itp.

W realizowanym budynku zapewniono dostęp osobom niepełnosprawnym. W holu zaprojektowano
windę osobową umożliwiającą transport pionowy na wyższe kondygnacje. Drzwi wejściowe pozbawione są progów i posiadają szerokość umożliwiającą swobodny przejazd wózka. Ponadto zaprojektowano pochylnie dla osób niepełnosprawnych na ciągach komunikacyjnych.
Wykonywane instalacje:
1. instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wody ciepłej
2. instalacja kanalizacji sanitarnej
3. instalacja przeciwpożarowa (hydrantowa)
4. instalacja co i ct
5. instalacja gazów medycznych
6. Wentylacja mechaniczna
7. Instalacje elektryczne:
    - oświetlenia ogólnego
    - oświetlenia miejscowego
    - oświetlenia administracyjno-nocnego
    - oświetlenie nocne
    - oświetlenia ewakuacyjnego
    - zasilająca 24V
    - wentylatorów pomieszczeń sanitarnych
    - gniazd wtykowych 1-faz.
    - siłowa
    - sterowania i sygnalizacji
    - ochrony od porażeń
    - połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych
    - uziemień ekwipotencjalnych
    - instalacje telefoniczne
    - przystosowanie do instalacji TV
    - odgromowa.

   
WYSZCZEGÓLNIENIE POW. w m2
1 Powierzchnia zabudowy  1468.42 m2
w tym pow. podjazdu dla karetek 198.60 m2
2 Pow. Uż. netto budynku 2276. 06 m2
3 Pow. Uż. piwnic 97.05 m2
4 Pow. Uż. parteru (Centralna Izba Przyjęć) 1097.92 m2
5 Pow. Uż. I piętra (Oddział Neurologii) 1081.09 m2
6 Kubatura całkowita 12 082.00 m3
 
   
Copyright © 2010 ANATEX. Wszelkie prawa zastrzeżone.