WPRB ANATEX inż. Anatol Chomczyk
 

O firmie

Aktualności

Realizacje

Obiekty sakralne

Obiekty służby zdrowia i opieki społecznej

Obiekty administracyjne i użytecznści publicznej

Obiekty przemysłowe i produkcyjne

Obiekty zabytkowe

Obiekty oświatowe i sportowe

Obiekty specjalne

Park maszynowy

Referencje

Certyfikaty

Polityki firmy

Nagrody i wyróżnienia

Kariera

KontaktAnatex - pewność budowania


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Białymstoku

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
15-950 Białystok,
ul. M Curie-Skłodowskiej 23
Wykonanie elewacji budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Białymstoku przy ul. M.C. Skłodowskiej 23 (od strony ul.Krasińskiego)
80 000,00 zł 
09.2002 - 10.2002
Roboty remontowe klatki schodowej w budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Białymstoku
20 000,00 zł 
12.2001
do wglądu
Copyright © 2010 ANATEX. Wszelkie prawa zastrzeżone.