WPRB ANATEX inż. Anatol Chomczyk
 

O firmie

Aktualności

Realizacje

Obiekty sakralne

Obiekty służby zdrowia i opieki społecznej

Obiekty administracyjne i użytecznści publicznej

Obiekty przemysłowe i produkcyjne

Obiekty zabytkowe

Obiekty oświatowe i sportowe

Obiekty specjalne

Park maszynowy

Referencje

Certyfikaty

Polityki firmy

Nagrody i wyróżnienia

Kariera

KontaktAnatex - pewność budowania


Klinika Ortopedii oraz Klinika Hematologii SPSK AM w Białymstoku
Białostockie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego PRZEMYSŁÓWKA S.A.

15-483 Białystok, ul. Fabryczna 2 

Modernizacja i przebudowa pomieszczeń na I piętrze SPSK AM w Białymstoku na potrzeby Kliniki Ortopedii oraz Kliniki Hematologii
1.161.000,00 zł
lipiec 1999 - czerwiec 2000 

Wykonanie robót budowlanych, wymiana instalacji c.o. i wod.-kan. oraz instalacji gazów medycznych.

do wglądu
Copyright © 2010 ANATEX. Wszelkie prawa zastrzeżone.